Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 42 10 130
fax: + 48 22 42 10 241
e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 42 10 189
e-mail: rzecznik@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN
Priorytet 3 - Filmy fabularne - Sesja 2/2014

Szanowni Państwo,

W dniu 11 czerwca 2014 odbyło się w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej posiedzenie liderów II etapu oceny eksperckiej w ramach Programu Operacyjnego Produkcja filmowa - Priorytet Produkcja filmów fabularnych. Publikujemy wyniki tej sesji, jednocześnie przedstawiając procedurę podejmowania decyzji.

Projekty filmowe były oceniane w dwuetapowym systemie oceny eksperckiej. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się rekomendowani przez środowisko filmowe twórcy reprezentujący zróżnicowane gusta, poruszający się w różnych estetykach filmowych i reprezentujący wszystkie pokolenia filmowe. Komisje I etapu rekomendują najbardziej interesujące projekty do oceny w II etapie przez Komisję składającą się z liderów wszystkich komisji I etapu.

W bieżącej sesji do drugiego etapu zostały skierowane 22 wnioski o dofinansowanie i jeden o wydanie listu intencyjnego. Jeden wysoko oceniony projekt filmowy z poprzednich sesji ubiegał się o przywrócenie promesy, która wygasła.

W posiedzeniu drugiego etapu uczestniczyli wszyscy liderzy komisji eksperckich: Sylwester Chęciński, Sławomir Fabicki, Robert Gliński, Anna Kazejak, Jerzy Skolimowski i Jerzy Stuhr.

Producenci ubiegali się w sumie aż o ponad 59 mln zł. Eksperci rozdysponowali 100% środków przeznaczonych na sesję 2/2014 - 18 mln zł. Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe, zdecydowali o dofinansowaniu siedmiu projektów filmowych, w tym dwóch debiutów. Trzy z dofinansowanych przedsięwzięć, to koprodukcje międzynarodowe. Liderzy skierowali także dwa projekty do poprawek, przyznali jeden list intencyjny na kwotę 2 mln zł, a jeden projekt skierowali do następnej sesji.

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania. Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze wielogodzinnej dyskusji i głosowania. Każdy producent ma dostęp do karty oceny projektu w PISF.

Publikacja wyników dotyczy wyłącznie tych projektów, które otrzymały wysoką ocenę ekspertów i dofinansowanie, zostały skierowane do poprawek lub do rozpatrzenia w następnej sesji, bądź otrzymały listy intencyjne. Ze względu na fakt, iż system oceny eksperckiej w PISF ma charakter selekcji pozytywnej, publikacja nie zawiera projektów, które zostały ocenione negatywnie i nie otrzymały dofinansowania. Taki tryb informowania opinii publicznej o projektach służy nieprzekreślaniu szans producenta na pozyskanie finansowania z rynku lub innych źródeł na realizację projektów, które nie otrzymały dofinansowania PISF.

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy. Jednocześnie informuję, że odwołania od decyzji będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2014 roku. Na ich rozpatrzenie dyrektor PISF dysponuje kwotą 3,8 mln zł.

Agnieszka Odorowicz
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Produkcja filmowa

Priorytet: Produkcja filmów fabularnych

Sesja 2/2014

Komisja oceniająca - liderzy komisji oceniających projekty aplikujące o dofinansowanie produkcji projektów fabularnych: Sylwester Chęciński, Sławomir Fabicki, Robert Gliński, Anna Kazejak, Jerzy Skolimowski, Jerzy Stuhr

TytułReżyserProducentBudżetKwota wnioskowanaKategoria ekspertówRekomendacja ekspertówDecyzja dyrektora PISFUwagi
Pokot Agnieszka HollandStudio Filmowe TOR 12 438 7904 000 000bardzo dobrydo dofinansowania3 500 000koprodukcja międzynarodowa; w dyskusji i ocenie nie uczestniczył Jerzy Stuhr
Dolina Bogów Lech MajewskiStowarzyszenie Twórców i Mecenasów Kultury i Nauki "Angelus Silesius" 16 500 0006 000 000dobrydo dofinansowania3 500 000koprodukcja międzynarodowa
Zjednoczone Stany Miłości Tomasz WasilewskiManana Sp. z o.o 6 769 9213 380 000dobrydo dofinansowania2 500 000koprodukcja międzynarodowa
Panie Dulskie Filip BajonWytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 5 316 4872 650 000dobrydo dofinansowania2 500 000po poprawkach
Plac Zabaw Bartosz KowalskiGrupa Filmowa Sp. z o.o. 3 522 7712 450 000dobrydo dofinansowania2 000 000debiut; w dyskusji i ocenie nie uczestniczył Sylwester Chęciński
Sługi boże Mariusz GawryśStudio A Sp. z o.o. 6 994 8382 500 000dobrydo dofinansowania2 000 000
Za niebieskimi drzwiami Mariusz PalejTFP Sp. z o.o. 4 974 8152 800 000dobrydo dofinansowania2 000 000debiut
Sprawiedliwy Michał SzczerbicWytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 3 984 3262 500 000dobrylist intencyjnylist intencyjny 2 000 000
Amok Kasia AdamikK & K Selekt Sp. z o.o. 12 180 0004 000 000przeciętnydo poprawekdo poprawekkoprodukcja międzynarodowa
Nowy świat Elżbieta Benkowska, Łukasz Ostolski, Michał WawrzeckiAkson Studio 3 405 0002 000 000dobrydo poprawekdo poprawekdebiut
Niemy Bartosz KonopkaOtter Films Anna Wydra 9 741 2864 200 000dobrydo następnej sesjido następnej sesjipo poprawkach

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl/glowna/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.fn.org.pl/page/index.php, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.fpca.org.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polskaswiatloczula.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.legalnakultura.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie