Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 42 10 130
fax: + 48 22 42 10 241
e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 42 10 189
e-mail: rzecznik@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor PISF - Agnieszka OdorowiczAgnieszka Odorowicz

Urodzona w 1974 roku w Katowicach. Absolwentka i pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 3 października 2005 r. pełniła funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 16 lipca 2010 r., w wyniku dwuetapowego konkursu, ponownie powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na to stanowisko. Jej druga kadencja na stanowisku dyrektora PISF zakończyła się 2 października 2015 r.

15 grudnia 2004 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów na Przewodniczącą Zespołu do Spraw Strategii Rozwoju Radiofonii i Telewizji, w wyniku prac którego do konsultacji społecznych skierowany został uzgodniony międzyresortowo projekt Strategii Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020.

Od 2 sierpnia 2004 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiedzialna za sprawy prawne, ekonomiczne i europejskie, w tym prawo autorskie, media i film, planowanie i wykonanie budżetu, prace legislacyjne, wdrażanie NSRK i fundusze strukturalne. Odpowiedzialna m.in. za projekt i prace parlamentarne dot. ustawy o opłatach abonamentowych (RTV), ustawę o kinematografii, nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawę budżetową dla cz. 24 w 2005 r. Wszystkie prace parlamentarne zostały ukończone z powodzeniem, a ustawy uchwalone przez Parlament.

Od 3 czerwca 2003 r. - Pełnomocnik Ministra Kultury ds. Funduszy Strukturalnych (prace programowe i legislacyjne w sferze funduszy strukturalnych, negocjacje z Komisją Europejską dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych na realizację inwestycji w kulturze i pomocy publicznej). Autorka i współautorka artykułów naukowych i książek, członek zespołu przygotowującego Narodową Strategię Rozwoju Kultury.

Od 2001 r. pracownik w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (prowadzenie zajęć z analizy sprzedaży, marketingu terytorialnego, zarządzania w kulturze). Od 1.09.2002 r. także Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia CRIP i Dyrektor Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 1 stycznia 1998 r. do 2 lipca 2004 r. wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Sztuki w Krakowie. Dyrektor artystyczny Studenckiego Festiwalu Piosenki, pomysłodawczyni i wieloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego (do 2003 r.). Autorka i współautorka scenariuszy programów telewizyjnych i koncertów, producentka ponad 20 programów telewizyjnych (koncerty i programy).

29 kwietnia 2014 roku powołana przez KRRiT do Rady Nadzorczej Polskiego Radia. 

Współautorka publikacji na temat ekonomii kultury.

Wyróżnienia: Odznaczona za zasługi dla kultury odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz regionalnymi.

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.legalnakultura.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie