Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 42 10 130
fax: + 48 22 42 10 241
e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 42 10 189
e-mail: rzecznik@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Kierownictwo, struktura i zadania

Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Rada składa się z 11 członków, tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych.

Członków Rady Instytutu powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzyletnią kadencję. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, także finansowe.

W skład Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2014-2017 (do listopada br.) wchodzą:

 • Jacek Bromski – Przewodniczący
  Reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Od 1996 roku prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
 • Edward Miszczak – Wiceprzewodniczący
  Dyrektor programowy TVN od 1998 roku. Od 2012 roku członek Zarządu TVN S.A. Jeden z twórców radia RMF FM.
 • Maciej Strzembosz – Sekretarz
  Producent filmowy, scenarzysta i reżyser. Od 2004 roku prezes zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.
 • Janusz Głowacki (zmarł 19.08.2017)
  Prozaik, dramaturg, scenarzysta i felietonista. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 • Tomasz Jagiełło
  Prezes Zarządu i dyrektor generalny sieci kin Helios S.A. Członek Zarządu Agora S.A.
 • Jerzy Kapuściński
  Dyrektor TVP2 w latach 2011-2015. Od 1991 związany z Telewizją Polską. Producent filmowy. Były dyrektor Studia Filmowego "Kadr". Przewodniczący Rady Programowej Studia Munka.
 • Dominique Lesage
  W latach 2007-2014 Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Kontentu. Odpowiadał za rozwój usług telewizyjnych, producenckich, koprodukcję filmów pełnometrażowych.
 • Aleksander Myszka
  Członek Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o. Wcześniej Prezes Zarządu Telewizji Polsat oraz członek Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu.
 • Włodzimierz Niderhaus
  Producent filmowy, wieloletni dyrektor Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.
 • Małgorzata Szumowska
  Reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa. Członkini Europejskiej Akademii Filmowej.
 • Anna Wydra
  Producentka i kierownik produkcji. W 2010 roku nominowana do Oscara za film dokumentalny "Królik po berlińsku".
 • Rafał Wieczyński (zastąpił zmarłego Janusza Głowackiego)
  Reżyser, scenarzysta filmów fabularnych i dokumentalnych. Absolwent Wydziału Reżyserii PWSFTViT w Łodzi.


Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: Magdalena Sroka

Tel. (22) 42 10 518
Fax (22) 42 10 241
pisf@pisf.pl

Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz. Korzystając z opinii ekspertów oceniających wnioski, podejmuje decyzje o dofinansowaniu przedsięwzięć filmowych przez PISF.


Zastępca Dyrektora PISF ds. Ekonomicznych i Organizacyjno-Prawnych: Jerzy Bart

Tel. (22) 42 10 208
Fax (22) 42 10 429
dorota.siadlowska@pisf.pl

Sprawuje nadzór nad działami Instytutu zajmującymi się sprawami ekonomicznymi, finansowymi oraz organizacyjno-prawnymi (Finansowo-Księgowym, Prawnym, Administracyjno-Gospodarczym, Głównym Księgowym, Stanowiskiem ds. Kadrowych).

Doradca Dyrektora ds. literackich i europejskich: Jacek Fuksiewicz

Tel. (22) 42 10 498
Fax (22) 42 10 582
jacek.fuksiewicz@pisf.pl

Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych
Pełnomocnik Dyrektora PISF kierujący działem:
 Izabela Kiszka-Hoflik

Tel. (22) 42 10 577
Fax (22) 42 10 582
produkcja@pisf.pl

Dział wspiera kompleksowo realizacje filmów począwszy od prac scenariuszowych, przez rozwój projektu, po produkcję filmową. Wspieranie projektów obejmuje film fabularny, dokumentalny i animowany, wszystkie gatunki filmowe oraz koprodukcje międzynarodowe. Dział kontroluje realizację umów zawartych pomiędzy scenarzystami i producentami, a Instytutem oraz przebieg produkcji, a także sprawuje nadzór nad poprawnym rozliczeniem dotacji. Merytorycznie ocenia dokumenty dotyczące struktury finansowania filmu, umów koprodukcyjnych, harmonogramu produkcji. Realizuje swoje zadania za pomocą Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa.

Dział Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji
Pełnomocnik Dyrektora PISF kierujący działem: Renata Pawłowska-Pyra

Tel. (22) 42 10 156
Fax (22) 42 10 162
duk@pisf.pl

Dział zajmuje się krajową promocją polskiej kinematografii, wspiera wszystkie znaczące festi­wale i przeglądy filmowe, realizuje i wspiera ogólnopolskie programy edukacyjne,  współfinan­suje rekonstrukcję cyfrową filmów oraz modernizację i działalność kin, w tym cyfryzację. Dział prowadzi projekty: Filmoteka Szkolna oraz Akademia Polskiego Filmu. Zajmuje się współ­pracą regionalną i samorządową, wspiera szkolenia dla branży filmowej, badania rynku audiowizu­al­nego. Prowadzi działalność promo­cyjną, opraco­wuje i publikuje wydawnictwa promujące polską kinematografię, koordynuje wydarzenia organizowane przez Instytut. W ramach zadań dział realizuje dwa programy operacyjne: Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej oraz Rozwój kin.

Dział Współpracy Międzynarodowej

Tel. (22) 42 10 497
promotion@pisf.pl

Dział zajmuje się promocją zagraniczną polskiej kinematografii i współpracą międzynarodową. Do jego zadań należy: zgłaszanie polskich filmów na festiwale, współpraca z placówkami dyplomatycznymi, publikacja wydawnictw promocyjnych i prezentacja Polski na międzynarodowych festiwalach, a także wspieranie imprez filmowych o charakterze międzynarodowym, z udziałem polskich i zagranicznych twórców. Swoje zadania realizuje za pomocą Programu Operacyjnego Promocja polskiego filmu za granicą.

Dział Literacki
Kierownik działu: Ernest Bryll

Tel. 22 42 10 234
Fax 22 42 10 241
literacki@pisf.pl

Dział został powołany w celu pomocy scenarzystom i reżyserom przy dokonywaniu poprawek zalecanych przez ekspertów.

Pełnomocnik Dyrektora PISF ds. Informatyzacji i Zarządzania Procesami: Piotr Szymański

Tel. (22) 42 10 495
piotr.szymanski@pisf.pl

Dział Komunikacji Medialnej
Rzecznik Prasowy:
Rafał Jankowski

Tel. (22) 42 10 189
rzecznik@pisf.pl

Odpowiada za kontakty z mediami, informuje o działalności Instytutu, prowadzi portal internetowy www.pisf.pl, organizuje konferencje prasowe i inne spotkania z mediami, publikuje Biuletyn Informacji Publicznej.

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik działu:
Elżbieta Kaczorowska

elzbieta.kaczorowska@pisf.pl

Do zadań działu należy m.in. prowadzenie rachunkowości PISF, w tym sprawozdawczość finansowa, sporządzanie rocznych planów finansowych Instytutu; obsługa finansowa Programów Operacyjnych; obsługa wpłat na rzecz PISF wynikających z ustawy o kinematografii


Dział Prawny
Radca prawny:
 Marta Galińska

marta.galinska@pisf.pl

Zajmuje się obsługą prawną PISF, w tym sporządzaniem umów, opiniowaniem projektów aktów prawnych, planowaniem i koordynowaniem działań legislacyjnych, sporządza też opinie prawne na potrzeby Instytutu.

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik działu:
Włodzimierz Kaflik

wlodzimierz.kaflik@pisf.pl

Zajmuje się zakupem m.in. sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i wszystkiego, co jest niezbędne do funkcjonowania PISF, prowadzi też archiwum Instytutu.

Główny Księgowy: Hanna Stefańska

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.fn.org.pl/page/index.php, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.fpca.org.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl/glowna/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.legalnakultura.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polskaswiatloczula.pl/, otwiera się w nowym oknie