Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 42 10 130
fax: + 48 22 42 10 241
e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 42 10 189
e-mail: rzecznik@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Budżet

Źródła finansowania

Na mocy ustawy o kinematografii z 30 czerwca 2005 r. przychodami PISF są:

 • dotacja podmiotowa na funkcjonowanie i działalność własną z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych;
 • przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi;
 • darowizny, spadki i zapisy;
 • przychody z majątku Instytutu;
 • środki przyznawane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego z Funduszu Promocji Kultury;
 • danina publiczna pobierana na mocy art. 19 ustawy o kinematografii, która jest głównym elementem mechanizmu współfinansowania produkcji filmowej w Polsce.

Artykuł 19. ustawy określa podmioty współtworzące rynek filmowy w Polsce, które są zobowiązane do corocznego przekazywania 1,5% przychodu na rzecz Instytutu. Są to: podmioty prowadzące kina, dystrybutorzy, nadawcy programów telewizyjnych (w tym telewizja publiczna), operatorzy platform cyfrowych, operatorzy telewizji kablowej.

W 2016 struktura tych wpłat do Instytutu wyglądała tak:

 • Kina 9,6%
 • Dystrybutorzy 0,5%
 • Operatorzy telewizji kablowych 17,8%
 • Operatorzy telewizji cyfrowych 36,2%
 • Nadawcy telewizyjni 35,9%

Wsparcie PISF dla polskiej kinematografii w 2016

W 2016 roku Instytut na swoje wszystkie Programy Operacyjne przeznaczył ok. 168,9 mln zł.

Najwięcej, ok. 111 mln zł, przeznaczono na wsparcie produkcji filmowej, w tym: stypendia scenariuszowe (0,73 mln zł), projekty w fazie developmentu (6,1 mln zł), produkcję filmów animowanych (13,31 mln zł), dokumentalnych (9,58 mln zł) i fabularnych (81,24 mln zł).

W ramach Programu Operacyjnego "Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej" udzielono dofinansowań na łączną kwotę ponad 37,3 mln zł, z kolei poprzez Program Operacyjny "Rozwój kin" rozdysponowano ok. 5,64 mln zł, w tym ok. 1,64 mln zł na cyfryzację kin. Działania z zakresu "Promocji polskiego filmu za granicą" otrzymały łączne dofinansowanie w wysokości 9 mln zł. Wynagrodzenia ekspertów, nagrody filmowe pochłonęły ok. 5,5 mln zł.

Możliwości dofinansowania

PISF wspiera realizację projektu filmowego na wszystkich etapach: prac scenariuszowych, rozwoju projektu oraz produkcji filmowej. Dofinansowanie otrzymują scenarzyści i producenci filmowi.

Instytut dba też o rozwój polskiej kinematografii i wspiera finansowo instytucje promujące kulturę filmową i polski film w kraju i zagranicą, pomaga organizatorom festiwali filmowych, szkołom i uczelniom filmowym. Przeznacza też środki na modernizację i cyfryzację kin, rekonstrukcję cyfrową dzieł polskiej kinematografii oraz szkolenia zawodowe.

Szczegółowe informacje o tym, kto może dostać dofinansowanie, jakie warunki trzeba spełnić i jak to się odbywa można znaleźć w corocznie uchwalanych Programach Operacyjnych PISF.

Sprawozdania finansowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

PISF dysponuje środkami publicznymi Więcej PISF dysponuje środkami publicznymi Programy Operacyjne Więcej Programy Operacyjne Dofinansowane projekty Więcej Dofinansowane projekty
PISF dysponuje środkami publicznymi Więcej Numer konta Więcej Formularze rozliczeniowe Więcej

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.legalnakultura.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie