Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 10 26 400, e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 10 26 454, e-mail: rzecznik@pisf.pl

Contact Kontakt do zachęt:
tel: +48 22 10 26 434, +48 22 10 26 473, e-mail: incentives@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

PO Rozwój kin

Program operacyjny Rozwój kin dzieli się na dwa priorytety:

1. Modernizacja kin

2. Cyfryzacja kin

UWAGA:

Ze względu na wartość zamówienia sprzętu cyfrowego do kina, która przekracza kwotę 14 tys. euro, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., każdy Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przepisów tejże ustawy.

Każdy Beneficjent, zarówno podmiot publiczny, jaki i prywatny, zobowiązany jest do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na całość zamówienia. Przetarg musi być ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych.

Beneficjenci, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych, w przypadku nie ogłoszenia przetargu zobowiązani będą do zwrotu dotacji do PISF.

Polski Instytut Sztuki Filmowej informuje, że ogłaszane przez Beneficjentów przetargi nieograniczone na zakup zestawów cyfrowych muszą zawierać specyfikację przetargową zredagowaną w sposób niepozwalający na eliminowanie żadnego z producentów projektorów i serwerów spełniających standard DCI.

Informujemy, że ogłaszane przez Beneficjentów przetargi muszą zawierać w następujący sposób skonstruowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Jednocześnie poniżej publikujemy przykład błędnie przygotowanej, zbyt uszczegółowionej specyfikacji przetargowej:

UWAGA:

Kwalifikowane są tylko koszty wymienione we wzorze wniosku (kinowy projektor cyfrowy; serwer kina cyfrowego; procesor wizyjny; obiektyw projekcyjny; panel-komputer do obsługi; lampa; układ do projekcji 3D; okulary do projekcji 3D - w liczbie równej liczbie miejsc na sali przeznaczonej do cyfryzacji; stolik pod projektor; dostawa i montaż, szkolenie kinooperatorów).

Informujemy, że maksymalna cena za ww. zestaw cyfrowy kwalifikowana we wniosku wynosi 350 000 PLN (netto).

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie